Józefa Frendo
wtorek, 19 kwietnia 2011 16:11

W dniu 17 października 2010 roku odeszła od nas nieodżałowanej pamięci Pani Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo. Duszą i sercem oddana była pracy społecznej, która wypełniała Jej życie bez reszty. W pracy dla naszego miasta i regionu upatrywała sens najwyższy, pracy tej poświeciła 10 lat życia. Nie bardzo możemy sobie wyobrazić, że ktokolwiek może Ją w pełni zastąpić.

Była nauczycielem historii, w swej pracy pedagogicznej równie zaangażowana jak w działalności w Stowarzyszeniu. Swoją postawą dawała przykład wszystkim, jak należy traktować związek z najbliższą sercu ojczyzną, co naprawdę znaczy być aktywnym członkiem społeczności, wśród której się żyje.

 

Urodziła się 15 grudnia 1940 roku w Kosinie, powiat Łańcut w woj. podkarpackim. Szkołę Podstawową ukończyła w Kosinie, nastypnie Liceum Ogólnokształcące Żeńskie w Łańcucie. W roku 1961 otrzymała dyplom Studium Nauczycielskiego w Przemyślu, kierunek historia, a w 1970 ukończyła Studium Nauczycielskie w Rzeszowie na kierunku wy­chowanie obywatelskie. W roku 1975 uzyskała tytuł nauczyciela dyplo­mowanego, a w 1978 roku kwalifikacje równoważne Wyższym Studiom Zawodowym Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie w zakresie historii. W 1985 roku ukończyła Studium Przedmiotowo - Metodyczne w Rzeszowie, kierunek wiedza o społeczeństwie, a w roku 1988 uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie historii.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1961 roku w Szkole Podstawowej w Miękiszu Nowym, gmina Radymno, gdzie pracowała do 1968 r.

Następnymi etapami Jej pracy były kolejno: Szkoła Podstawowa w Pustkowie Osiedlu, pow. Dębica (1968-1971), Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarosławiu (1973-1974) i w końcu Szkoła Podstawowa nr 10 w Jarosławiu w latach 1974-1997, skąd odeszła na emeryturę.

Jej pracę pedagogiczną, wysoko oceniały władze oświatowe honorując Ją wieloma nagrodami: w 1985 roku otrzymuje Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze - wykształciła liczną rzeszę 0limpijczyków z historii i to we wszystkich szkołach, w których uczyła. Jej pracę doceniły też władze miasta i w roku 1996 otrzymuje Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia za całokształt pracy pedagogicznej. W 2008 roku Kapituła Fundacji POLCUL (Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego) wyróżniła Ją nagrodą im. Eudoksji Rakowskiej za działalność kulturalną, i wychowawczą na terenie Jarosławia oraz za zasługi w popularyzacji regionu.

Zdobyła też w roku 2007 honorowe odznaczenie "Jarosława", które otrzymują ludzie najbardziej zasłużeni dla miasta. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia została wybrana w roku 2000 i pełniła tą funkcję do śmierci. Nawet będąc juz ciężko chora, dowiadywała się, co się dzieje w Stowarzyszeniu, podpowiadała nam, co trzeba zrobić, jakie zadania są do wykonania. Zawsze była bardzo pracowita, rzetelna i perfekcyjna i tak prowadziła Stowarzyszenie. Wokół siebie skupiła grono oddanych miastu osób i razem udało się wiele osiągnąć. Ludzie pomagali Jej chętnie, bo miała pasję, była bezinteresowna i nie bez znaczenia był tez Jej urok osobisty. Umiała zachęcić do współpracy, umiała rozmawiać, ponieważ miała argumenty i siłę przekonywania. Nie odmawiano Jej, bo doceniała ludzi i zawsze starała się ich dowartościować.

W czasie Jej prezesury wydano 5 Roczników SMJ; książki: „Historia Tywonii ", „Opowiedz mi swoją historię", „Honorowi obywatele Jarosławia", reprinty przedwojennych monografii Jarosławia, informatory społeczno ­kulturalne SMJ i pocztówki o tematyce jarosławskiej.

Co roku organizowała dla dzieci i młodzieży Zlot Gwiaździsty Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, którego celem było opracowanie dziej6w II wojny światowej na naszym terenie. Impreza zapoczątkowana przez mjr Z. Niemczyckiego w rękach Pani Prezes nabrała charakte­ru regionalnego. Podobnie było z konkursem poetyckim i literackim im. Jerzego Hordyńskiego organizowanym co roku i chętnie wspieranym przez władze miasta.

Dzięki staraniom Pani Prezes zrekonstruowano tablicę 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich w dawnych koszarach przy ul. Kościuszki, odsłonięto tablice poświęcone Jerzemu Hordyńskiemu, dr Kazimierzowi Gottfriedowi i dr medycyny Stanisławowi Bylinie. Pani Frendo umiała pozyskiwać sponsorów, dzięki czemu dokonano konserwacji zabytkowych mebli i rozpoczęto gruntowny remont siedziby SMJ. Za kadencji Pani Prezes powstały oddziały SMJ w Krakowie i Warszawie.

Szczególnie ważne dla członków Stowarzyszenia były spotkania czwartkowe, na których wygłaszano referaty poświęcone zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętej przeszłości Jarosławia i regionu. W toku gorących dyskusji rodziły się pomysły na rozwój i promocję miasta. Podziwialiśmy Ją za ciągłą aktywność, młodzieńczy zapał i wieczną. chęć tworzenia czegoś nowego - udzielało się to wszystkim. Pani Prezes współpracowała z wszelkimi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi - stowarzyszeniami ,szkołami, uczelniami, IPN - em. Szczególnie ważna była dla Niej aktywizacja młodych, dlatego tworzyła Szkolne Koła Miłośników Jarosławia.

Zrobiłaś tak wiele, dziękujemy Ci z całego serca. Musimy podjąć tę pracę bez Ciebie, jakże będzie nam ciężko. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia poniosło wielką. stratę, bo nie ma Cię już wśród nas.

 

Polecamy

krs

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odsłon : 550533